TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
VitaMaja Reieli rantšo
Aadressid
  • Kurena küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vitamaja OÜ
Aadress
Reieli, 87305 Kurena küla, Tori vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 5091568
Veebiaadress
E-post
ehre@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
3 proovivõttu
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 825 2500
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Raud µg/l 210 200
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2017 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 juuli 2012 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 juuli 2012 VitaMaja Kurena küla, Are vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0