TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värava talu
Aadressid
  • Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aado Haandi
Aadress
Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4531467
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l 3.6 50
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Vask mg/l 0.004 2.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l <0.06 1.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <0.45 50
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 17 200
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 10 250
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 0.17 1.5
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 35 250
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Arseen µg/l 0.2 10
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Plii µg/l 1.1 10
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kroom µg/l <0.2 50
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nikkel µg/l 1.6 20
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Seleen µg/l <1.0 10
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 4.2 200
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüaniid µg/l <3 50
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond DEET µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond 2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
31 juuli 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.7
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
31 mai 2018 Köögi kraan Selgase küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2015 Metsa kaev Selgase küla, Mustjala vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2015 Metsa kaev Selgase küla, Mustjala vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0