TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hämsa Kõrtsi veevärk
Aadressid
  • Andsujärve tee 11, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ANDI INVEST OÜ
Aadress
Tartu 18, 65605 Võru linn
Telefon
+372 5054225
Veebiaadress
E-post
andi.invest1@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
6 juuni 2017 peale filtrit Andsujärve tee 11, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 120 200
6 juuni 2017 peale filtrit Andsujärve tee 11, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l <20 50
6 juuni 2017 peale filtrit Andsujärve tee 11, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.63
6 juuni 2017 peale filtrit Andsujärve tee 11, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.10 0.50
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 717 50
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 1170 200
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Nitraat mg/l <1 50
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 3.3 200
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 7.1 250
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 2.4 250
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 12.5
4 aprill 2017 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.4 50
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Plii µg/l <0.1 10
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Arseen µg/l 0.6 10
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Boor mg/l <0.1 1.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 462 2500
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.7
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 4.3 200
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 790 50
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 287 200
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 9.5 250
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Alumiinium µg/l 11 200
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Nitraat mg/l <1 50
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 6.4 250
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
4 mai 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 3.6 250
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 8.6 250
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 4.2 200
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
20 jaanuar 2016 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
17 juuni 2015 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 juuni 2015 Hämsa kõrtsi köök Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0