TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roosu talu vabaajakeskuse veevärk
Aadressid
  • Sulbi küla, Sõmerpalu vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Roosu talu
Aadress
Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond, 66603 Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond
Telefon
+372 5055707
Veebiaadress
E-post
aivarrosenberg@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
4 proovivõttu
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 666 200
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 1.9 250
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 3.2 200
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 10
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 338 2500
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
3 juuli 2019 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 314 50
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Vask mg/l 0.003 2.0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Plii µg/l 0.2 10
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.2 50
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Nikkel µg/l <1 20
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Seleen µg/l <1 10
17 oktoober 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 431 2500
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 21 50
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2017 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Nitrit mg/l 0.01 0.5
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Nitraat mg/l 2.2 50
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 786 2500
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 22 250
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 3.9 200
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 22 50
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 8.2 250
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 märts 2016 Roosu talu vabaajakeskuse köök Sulbi küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50