TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kükita küla veevärk
Aadressid
  • Kükita küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.8
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2018 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 477 2500
6 juuli 2017 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 23.5 250
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 29.1 200
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 491 2500
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 45 ebaloomulike muutusteta
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Boor mg/l 0.2 1.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.3 5.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 11.9 250
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.2 10
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.5 10
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.4 50
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <5 50
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
5 oktoober 2016 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 39 50
2 detsember 2015 Raja Kultuurimaja Raja küla, Kasepää vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200