TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vango puhketalu
Aadressid
  • Vangotalu, Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vango OÜ
Aadress
Vangotalu, 86103 Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Telefon
5163259
Veebiaadress
E-post
info@vango.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
20. detsember 2017 Vango puhketalu Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Hägusus (NTU) NTU 0.5
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 390 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.028 0.50
29. august 2016 Vango puhketalu Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 172 2500
Naatrium mg/l 3.8 200
Sulfaat mg/l <3 250
Fluoriid mg/l <0.10 1.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l 19 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 6.5 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 6 250
Nitrit mg/l 0.010 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l 5.4 50
Boor mg/l <0.06 1.0
30. mai 2016 Vango puhketalu Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 3.3
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
Raud µg/l 540 200