TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Green Motell
Aadressid
  • Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Antval Kinnisvara OÜ
Aadress
Kadri tn 17, Pärnu linn, Pärnu linn
Telefon
+372 5021631
Veebiaadress
E-post
antvalkv@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 300 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.7 5.0
Ammoonium mg/l 0.52 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Mangaan µg/l 1270 50
Naatrium mg/l 62.3 200
11. november 2020 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 785 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
26. september 2019 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
24. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 69 ebaloomulike muutusteta
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.5 10
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 846 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
13. september 2018 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. detsember 2017 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 794 2500
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
19. detsember 2017 Green Motell Kiisa tee 1, Kiisa küla, Tori vald, Pärnu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 194 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0