TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Konguta küla ühisveevärk
Aadressid
  • Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
8 proovivõttu
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 10 50
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.6
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 14 250
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 58 200
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 18 250
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.2
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l <0.2 1.5
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 3.8 200
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.002 0.5
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 3.8 50
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 20 ebaloomulike muutusteta
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 21 50
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1 10
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l 2 20
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.3 10
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.1 10
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 august 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.004 2.0
29 mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
29 mai 2017 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 august 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 19 50
20 juuli 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuli 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 107 200
20 juuli 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 76 50
20 juuli 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 juuli 2016 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 20 50
19 november 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 november 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 27 50
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 33 200
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 august 2015 Pihlaka 2 kortermaja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500