TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rehe Turismitalu
Aadressid
  • Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
REHE TURISMITALU OÜ
Aadress
Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Telefon
+372 56678949
Veebiaadress
E-post
raoul_spitsmeister@hotmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU 8.1
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
14 märts 2019 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 32 ebaloomulike muutusteta
4 aprill 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 61 ebaloomulike muutusteta
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU 39
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 16
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 246 ebaloomulike muutusteta
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 veebruar 2018 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 102 ebaloomulike muutusteta
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Sulfaat mg/l 38 250
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Naatrium mg/l 28.2 200
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Tsüaniid µg/l <3 50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Boor mg/l 0.24 1.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Alumiinium µg/l <10 200
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Seleen µg/l <1 10
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Arseen µg/l <0.2 10
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Nikkel µg/l <1 20
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kroom µg/l <0.4 50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Nitraat mg/l <0.45 50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Hägusus (NTU) NTU 1.8
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Plii µg/l <0.1 10
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Mangaan µg/l 3.9 50
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Vask mg/l <0.001 2.0
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Raud µg/l 320 200
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
11 jaanuar 2017 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Kloriid mg/l 16 250
28 mai 2015 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 mai 2015 Rehe Turismitalu Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0