TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tihuse Hobuturismi talu veevärk
Aadressid
  • Tihuse, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tihuse Hobuturismi talu
Aadress
Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond, EE3321 Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Telefon
+372 5148667
Veebiaadress
E-post
tihusetalu@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. juuni 2020 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
22. juuli 2019 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Naatrium mg/l 15.0 200
Sulfaat mg/l 104 250
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 941 2500
Kloriid mg/l 58 250
Nitraat mg/l 2.0 50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.6 5.0
Raud µg/l 21 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Boor mg/l 0.058 1.0
Mangaan µg/l <2.0 50
Fluoriid mg/l 0.17 1.5
27. mai 2019 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 744 2500
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
27. mai 2019 Peamaja köök (vana maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
27. mai 2019 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
03. mai 2018 Peamaja köök (vana maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. mai 2018 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. mai 2018 Teemaja II korrus Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. august 2015 Teemaja (uus maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Alumiinium µg/l 30 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 28.0 200
Vask mg/l 0.02 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Mangaan µg/l 5 50
Nikkel µg/l 2.4 20
Kroom µg/l <0.1 50
Plii µg/l 1.1 10
Antimon µg/l 0.1 5.0
Arseen µg/l 0.3 10
Sulfaat mg/l 123 250
pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 812 2500
Fluoriid mg/l 0.23 1.5
Kloriid mg/l 58 250
Nitrit mg/l 0.082 0.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.7 5.0
Raud µg/l 15 200
Nitraat mg/l 4.9 50
Boor mg/l 0.16 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
25. august 2015 Peamaja köök (vana maja) Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0