TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Sanatoorium Tervis Vabaajakeskus
Aadress
Seedri tn 6, Pärnu linn, Pärnu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Sanatoorium Tervis
Aadress
Seedri tn 6, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Telefon
+372 4479440
Veebiaadress
E-post
tervis@spatervis.ee
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
2 proovivõttu
05. märts 2020 Sanatoorium Tervise Massaažibassein
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Nitraatioon (vahe) mg/l 10.3 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.0 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.4 Väga hea veekvaliteet
Värvus mg/l Pt 4 Väga hea veekvaliteet 15
pH pH 7.6 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.7 Halb veekvaliteet 0.5
Nitraatioon mg/l 11.3 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
12. november 2019 Sanatoorium Tervise Massaažibassein
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.6 Halb veekvaliteet 0.5
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 18 Väga hea veekvaliteet 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 16.9 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Värvus mg/l Pt 3 Väga hea veekvaliteet 15
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Nitraatioon mg/l 18.1 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 1.0 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5