TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tooraku Turismitalu
Aadressid
  • Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tooraku Turismitalu OÜ
Aadress
Toroka, 90440 Pusku küla, Haapsalu linn
Telefon
+372 4729710
Veebiaadress
E-post
info@tooraku.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
9 proovivõttu
10. september 2020 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Mangaan µg/l 42 50
23. juuli 2020 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Mangaan µg/l 75 50
Trihalometaanide summa µg/l 19 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 992 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13
Raud µg/l 31 200
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. oktoober 2019 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Ammoonium mg/l 0.29 0.50
Boor mg/l 0.191 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 997 2500
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.5 5.0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Naatrium mg/l 19.9 200
17. juuli 2018 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Mangaan µg/l 9 50
16. mai 2018 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Sulfaat mg/l 138 250
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 918 2500
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Mangaan µg/l 439.8 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.6 5.0
Raud µg/l 170 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
16. mai 2018 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19. juuni 2017 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Alumiinium µg/l <10 200
Naatrium mg/l 16.8 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.2 10
Fluoriid mg/l 0.80 1.5
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Nitraat mg/l <0.45 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Mangaan µg/l 211.7 50
30. mai 2017 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30. mai 2017 Tooraku Turismitalu Toroka, Pusku küla, Haapsalu linn
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 910 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12