TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Algallika Külalistemaja
Aadressid
  • Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Teine Tee OÜ
Aadress
Orava 28, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond
Telefon
+372 55566088
Veebiaadress
E-post
mario@vilbiks.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
6 proovivõttu
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 966 2500
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 oktoober 2018 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2017 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
4 oktoober 2017 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Sulfaat mg/l 45 250
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l <5 50
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Naatrium mg/l 161.5 200
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Alumiinium µg/l <10 200
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Boor mg/l 1.2 1.0
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l <0.45 50
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Raud µg/l 160 200
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Kloriid mg/l 200.0 250
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 3.0 1.5
9 november 2016 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1041 2500
15 detsember 2015 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 detsember 2015 Algallika Külalistemaja Rooglaiu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0