TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võhmanõmme küla veevärk
Aadressid
  • Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
6 proovivõttu
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
20 mai 2019 Võhmanõmme küla Uuesoo talu-Marge Kiipuse eramu Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 64 250
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 14 250
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 6.0 200
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 637 2500
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l 1.3 20
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.2 50
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.2 10
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.2 10
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 mai 2018 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.011 2.0
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 18 50
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 jaanuar 2017 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 mai 2016 Võhmanõmme küla (Jefimov) Uus 5 Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.005 0.5
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 21 50
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 juuli 2015 Võhmanõmme küla veevärk Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0