TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pauastvere küla (Teedevalitsus)
Aadressid
  • Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 15 100
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 aprill 2019 Pauastvere küla (Teedevalitsus) Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.3 2.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.4 10
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.2 10
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.2 50
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
20 juuni 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
9 mai 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 57 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 138 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2018 Tammiku 1, Pauastvere küla Tammiku-1, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2018 Tammiku 1, Pauastvere küla Tammiku-1, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2018 Tammiku 1, Pauastvere küla Tammiku-1, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
17 aprill 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
17 aprill 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml >100 0
17 aprill 2018 Sireli kinnistu, Pauastvere küla Sireli, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml >100 0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 59 250
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 30 200
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 9.7 250
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 1.0 200
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 529 2500
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 12 50
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Keskuse kinnistu, Pauastvere küla Keskuse, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 82 0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 46 0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.01 2.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.2 10
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.4 10
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.2 50
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l 1.8 20
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 aprill 2018 Pauastvere küla (teedevalitsuse) töökaja puhkeruum Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50