TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Neanurme küla veevärk
Aadressid
  • Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 96 100
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2019 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 593 2500
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 aprill 2016 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 6 0
19 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 november 2015 Neanurme küla pärast veetöötlust Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 48 0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 93 200
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l 25 200
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 24
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l 0.09 1.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 353.9
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.6 10
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.16 1.5
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 5.8
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 20 250
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l 1.0 50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Baarium mg/l 0.313
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.3 10
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 53 250
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaltsium mg/l 101.5
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaalium mg/l 4.4
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 7.4 200
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Magneesium mg/l 28.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.2 20
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 6 50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU 28
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 26.3 50
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kuivjääk mg/l 530
30 oktoober 2015 Neanurme küla Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 45 50
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 juuli 2015 Neanurme küla-sihtuuring 2015 Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0