TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tartu Foods OÜ lihakäitlemisettevõte veevärk
Aadressid
  • Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tartu Foods OÜ
Aadress
Mustamäe tee 55, 10621 Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 5201239
Veebiaadress
E-post
kaja@tartufoods.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
8 proovivõttu
17 oktoober 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
17 oktoober 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 77 50
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 890 2500
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 77 50
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 mai 2019 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 904 2500
15 mai 2018 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 885 2500
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 august 2017 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 september 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 81 50
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 873 2500
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 9.9 200
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 79 50
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 54 250
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 54 250
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.1 10
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l 0.4 50
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <0.3 20
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.02 2.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 mai 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 699 2500
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 13.2 50
26 veebruar 2015 Tootmisruum nr 13 Kobilu küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0