TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sõrumäe küla veevärk
Aadressid
  • Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 5
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2018 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Sõrumäe veetöötlusjaam Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Sõrumäe veetöötlusjaam Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Sõrumäe veetöötlusjaam Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2017 Sõrumäe veetöötlusjaam Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 76 ebaloomulike muutusteta
3 mai 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.5 0.50
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 1
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.83 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2017 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 92 250
13 juuni 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 16 250
13 juuni 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 105.6 200
13 juuni 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
28 aprill 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
28 aprill 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 aprill 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 1
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.01 0.50
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.72
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.10 10
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.05 5.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.005 0.010
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.760 1.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.0061 2.0
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l 1.0 100
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <0.05 10
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 0.62 10
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l 0.48 20
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.5 50
21 jaanuar 2016 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.02 5.0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 630 2500
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (kraadides) kraadi 0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.01 0.50
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.64 1.5
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l 0.085 50
14 aprill 2015 Sõrumäe küla elamu Sõrumäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.008 0.5