TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lepanina hotell
Aadressid
  • Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rannaniidu OÜ
Aadress
Lepanina, 86002 Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Telefon
58076080
Veebiaadress
E-post
kaisa@lepanina.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2.1
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 623 2500
21 mai 2019 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Seleen µg/l <1.0 10
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kroom µg/l <0.2 50
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Plii µg/l 0.3 10
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Arseen µg/l 0.3 10
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Vask mg/l <0.001 2.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Boor mg/l 0.289 1.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.08 5.0
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 1.23 1.5
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Sulfaat mg/l 2 250
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l 0.2 50
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kloriid mg/l 21 250
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 2
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 626 2500
16 aprill 2018 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Boor mg/l 0.37 1.0
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 100 200
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 0.87 1.5
24 mai 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l 38 50
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 50
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 2
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 8.2
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 673 2500
5 aprill 2017 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 53 200
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l <0.45 50
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 august 2015 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
4 september 2014 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2014 Lepanina hotell Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0