TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Villa Andropoff
Aadressid
  • Valgeranna küla, Pärnu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Annerberg OÜ
Aadress
Aeru tee 3, Lindi küla, Pärnu linn
Telefon
+37 253488193
Veebiaadress
E-post
randlane29@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
5 proovivõttu
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l <2 50
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Vask mg/l <0.001 2.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Boor mg/l 2.3 1.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Kloriid mg/l 352 250
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 5.8 1.5
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1741 2500
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Sulfaat mg/l 74 250
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Arseen µg/l <0.1 10
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Plii µg/l <0.1 10
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Kroom µg/l <0.2 50
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Nikkel µg/l <1 20
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Seleen µg/l 2 10
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Naatrium mg/l 280.0 200
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
10 august 2017 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1660 2500
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond pH pH ühik 8.31 6.5 kuni 9.5
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
17 november 2016 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Raud µg/l 80 200
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1511 2500
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l <0.45 50
10 august 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
26 mai 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 mai 2014 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 mai 2014 Villa Andropoff Valgeranna küla, Audru vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0