TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Aadressid
  • Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Jõulumäe Tervisespordikeskus
Aadress
Jõulumäe tervisekeskus, 86504 Leina küla, Tahkuranna vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 4456117
Veebiaadress
E-post
info@joulumae.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 27 200
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.1
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 662 2500
30 september 2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Bromoform μg/l 0.1
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0.1 10
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l 0.1 3.0
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Dibromoklorometaan μg/l 0.1
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Bromodiklorometaan μg/l 0.1
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Benseen µg/l 0.1 1.0
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 20 200
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.64
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.24 0.50
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Trihalometaanide summa µg/l 0 100
17 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Triklorometaan μg/l? 0.03
6 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 detsember 2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
7 november 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 32 200
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 1140 200
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
25 september 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Naatrium mg/l 53 200
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Alumiinium µg/l 20 200
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 1100 200
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 40
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 8.8
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.86 6.5 kuni 9.5
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 veebruar 2017 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 12
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 2
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
8 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
7 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l 35 50
7 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 2150 200
7 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2016 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 642 2500
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Raud µg/l 1000 200
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 0.87 1.5
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Kloriid mg/l 91 250
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitraat mg/l 0.11 50
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Sulfaat mg/l 1.7 250
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Boor mg/l 0.308 1.0
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l 79 50
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 4.4
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
13 august 2015 Jõulumäe Tervisespordikeskuse köök Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20