TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vudila Mängumaa veevärgivesi
Aadressid
  • Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vudila Mängumaa OÜ
Aadress
Vudila, 49105 Kaiavere küla, Tabivere vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 58224224
Veebiaadress
http://vudila.ee/
E-post
info@vudila.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
4 detsember 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 145 200
7 november 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 693 200
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.0
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 361 200
4 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 august 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l 50 200
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond maitseläve indeks TFN 0
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhnaläve indeks TON 0
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.031 0.50
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l 13 200
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 6.3 250
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 2.2 250
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 400 2500
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
12 juuli 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 73 200
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0