TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vudila Mängumaa veevärgivesi
Aadressid
  • Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vudila Mängumaa OÜ
Aadress
Vudila, 49105 Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Telefon
+372 58224224
Veebiaadress
http://vudila.ee/
E-post
info@vudila.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16. juuni 2020 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 98 200
03. juuni 2020 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 223 200
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12. august 2019 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 964 200
04. detsember 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 145 200
07. november 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l 693 200
23. juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 434 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 361 200
04. juuli 2018 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10. august 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Raud µg/l 50 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
maitseläve indeks TFN 0
Lõhnaläve indeks TON 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Ammoonium mg/l 0.031 0.50
17. juuli 2017 Vudila Mängumaa köök Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0