TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Raasiku õlletsehhi veevärk
Aadressid
  • Meierei tn 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ
Aadress
Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6706029
Veebiaadress
www.raasiku-olletehas.ee
E-post
info@raasiku-olletehas.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.19 0.50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.57 1.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1 10
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1 20
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 71.4 200
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 66 250
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 29 250
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.016 0.5
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU >1.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 649 2500
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.92 1.5
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Vask mg/l 0.002 2.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 8 50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
3 august 2017 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 18 200
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.82 50
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 30 200
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.15 0.5
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 68 250
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.74 1.5
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 29 250
22 august 2016 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 64.5 200
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.6
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 29 200
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.56 5.0
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.063 0.5
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 61 250
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.93 1.5
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 26 250
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
22 juuli 2015 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 70.6 200
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.9
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 29 200
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 659 2500
29 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22 juuli 2014 kraan õlletsehhis Meieri 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0