TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uuesalu piirkond
Aadressid
  • Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
40 proovivõttu (lehekülg 1/4)
20. aprill 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.7
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
Raud µg/l 38 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
17. märts 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.35
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 17 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17. märts 2021 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
23. jaanuar 2020 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 53 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Elektrijuhtivus μS/cm 213 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.23
23. jaanuar 2020 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
17. september 2019 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Raud µg/l 43 200
Mangaan µg/l <5 50
Elektrijuhtivus μS/cm 240 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
17. september 2019 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 53 ebaloomulike muutusteta
06. märts 2019 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 223 2500
Raud µg/l 49 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
06. märts 2019 Uuesalu Lasteaed Uuesalu, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta