TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tammiku Kodu hooldekodu veevärk
Aadressid
  • Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tammiku Kodu
Aadress
Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46629 Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5269408
Veebiaadress
E-post
tammikukodu@vinnivald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 548 2500
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.14 6.5 kuni 9.5
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
10 mai 2018 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.13 6.5 kuni 9.5
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.8
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
16 mai 2017 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 4.4 200
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l 0.06 5.0
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.5 10
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
8 detsember 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.001 2.0
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 september 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
19 aprill 2016 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
26 mai 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 aprill 2015 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.04 0.50
3 november 2014 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 november 2014 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 november 2014 Tammiku kodu köök Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0