TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõedaku spordibaasi veevärk
Aadressid
  • Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rägavere Valla Huviklubi
Aadress
Ulvi küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46701 Ulvi küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 5117888
Veebiaadress
E-post
metsla.rene@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.5
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.78
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 646 2500
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
6 august 2019 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.4 10
27 september 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
14 juuni 2018 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 veebruar 2017 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 veebruar 2017 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 8.5 250
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.09 6.5 kuni 9.5
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.68
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 593 2500
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.8
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 34.4 250
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 13.9 50
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 0
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.008 0.10
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.008
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <15
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.002
22 november 2016 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l <9
30 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 3 0
15 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Mõedaku spordibaasi köök Mõedaka küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 1 0