TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Koidula raudteejaama ja maanteepiiripunkti ühisveevärk
Aadressid
  • Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Riigi Kinnisvara AS
Aadress
Lelle tn 24, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6063400
Veebiaadress
E-post
info@rkas.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 44 200
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond maitseläve indeks TFN <2
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhnaläve indeks TON <2
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2019 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 110 200
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2018 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 21 200
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
25 mai 2017 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
5 mai 2016 Koidula maantee piiripunkt Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 37 200
5 mai 2016 Koidula maantee piiripunkt Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l 0.65 50
5 mai 2016 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
5 mai 2016 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l 3.3 50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l 0.11 50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.5 50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.02 5.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Boor mg/l 0.084 1.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Arseen µg/l 0.093 10
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.05 5.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <50 200
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 7.2 250
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Nitrit mg/l <0.01 0.5
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Nitraat mg/l 0.43 50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Kloriid mg/l 1.5 250
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.21 1.5
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond maitseläve indeks TFN 0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhnaläve indeks TON 0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Naatrium mg/l 6.8 200
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Nikkel µg/l 0.12 20
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Plii µg/l 0.34 10
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Seleen µg/l <0.05 10
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Vask mg/l 0.0075 2.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.05 3.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond PAH-d summa μg/l <0.04 0.1
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Pestitsiidide summa µg/l <0.005 0.50
26 mai 2015 Koidula raudteejaama köögikraan Koidula küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500