TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi veevärk
Aadressid
  • Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ
Aadress
Uue-Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond
Telefon
+372 5045066
Veebiaadress
www.noiariik.ee
E-post
info@noiariik.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
17 oktoober 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Raud µg/l 37 200
17 oktoober 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Mangaan µg/l 12 50
17 oktoober 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 136 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nitraat mg/l 32 50
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nitrit mg/l 0.01 0.5
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Naatrium mg/l 21 200
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 4.5 5.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Boor mg/l 0.1 1.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <10 200
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 8 0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Difenokonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Dinikonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Dodiin µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fenbukonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fenpropimorf µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tetrakonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Triflumuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond 2,4,5-T µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Alakloor µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Aldikarb-sulfoon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fenpropidiin µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Metkonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Paklobutrasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Protiokonasool-destio µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Soksamiid µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Triadimenool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fluasifop µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Klotianidiin μg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Oksadiksüül µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tsüprokonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tebufenosiid µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Metobromuroon μg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Imidaklopriid μg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tiametoksaam µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 8.4 250
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Raud µg/l 190 200
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 4.6
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kloriid mg/l 12 250
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Mangaan µg/l 234 50
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond DEET µg/l <0.02 0.1
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Arseen µg/l 1.6 10
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Antimon µg/l 0.9 5.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Plii µg/l 0.5 10
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kroom µg/l 0.2 50
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nikkel µg/l 1.0 20
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
18 september 2018 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
13 detsember 2017 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Naatrium mg/l 4.8 200
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nitraat mg/l <1 50
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kloriid mg/l 1.0 250
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 1.3 250
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Raud µg/l 87 200
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Mangaan µg/l 32 50
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <10 200
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Boor mg/l <0.1 1.0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Arseen µg/l 1.0 10
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Plii µg/l 0.1 10
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.4 50
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Seleen µg/l <1.0 10
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
1 detsember 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Vask mg/l 0.011 2.0
29 juuni 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuni 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 veebruar 2016 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 juuli 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.55 0.50
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 23
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Naatrium mg/l 8.9 200
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 546 2500
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Kloriid mg/l 3.9 250
11 juuni 2015 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 2.1 250
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Raud µg/l 27 200
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Mangaan µg/l 13 50
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 467 2500
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2013 Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi köök Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0