TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rahkla küla veevärk
Aadressid
  • Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <20 200
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 4.0
11 aprill 2018 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.006 2.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.3 10
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1 10
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 7.0 200
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 23.9 250
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.16 1.5
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 13.2 50
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 12.2 250
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.07 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 700 2500
4 aprill 2017 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.2
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.1
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
14 aprill 2016 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.49 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 708 2500
13 aprill 2015 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 710 2500
3 aprill 2014 Rahkla küla veevärk Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 märts 2014 Rahkla puurkaevu pumbamaja Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <0.02 200
19 märts 2014 Rahkla puurkaevu pumbamaja Rahkla küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 0.041 50