TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saku Läte OÜ veevärk
Aadressid
  • Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saku Läte OÜ
Aadress
Saale, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6140808
Veebiaadress
E-post
sakulate@sakulate.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
180 proovivõttu (lehekülg 1/18)
23 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
23 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
23 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
23 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 119 2500
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 juuli 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 126 2500
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 juuni 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 131 2500
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml <4 100
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 mai 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
18 aprill 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
18 aprill 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
18 aprill 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kaltsium mg/l 7.5
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 16.7 200
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Antimon µg/l 0.2 5.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 17 200
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 14 250
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 125 2500
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3 250
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Vask mg/l <0.001 2.0
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 4.0 50
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.28 1.5
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
29 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.566 1.0
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 131.9 2500
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
1 märts 2019 Saku Läte villimisruum Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2