TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vajangu küla veevärk
Aadressid
  • Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamsalu Vesi AS
Aadress
Tehnika 2, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3230333
Veebiaadress
E-post
tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.3
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2018 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.8
31 august 2017 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 november 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
25 oktoober 2016 Vajangu puurkaev nr 1 kat nr 4391 (Kooli) pumbamaja Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.6
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 589 2500
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.29 0.50
23 august 2016 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.12 6.5 kuni 9.5
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 142 200
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 36.5 250
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.4
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 41 ebaloomulike muutusteta
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 686 2500
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.98 5.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 18 50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.37 1.5
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 13.6 250
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.4 10
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.1 50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.1 10
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 0.8 20
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.02 2.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 3.7 200
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
25 august 2015 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.22 6.5 kuni 9.5
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 august 2014 Vajangu põhikool Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1