TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Aravu küla ühisveevärk
Aadressid
  • Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Mangaan µg/l <10 50
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 20 200
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
26 november 2018 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Mangaan µg/l <10 50
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 102 200
1 november 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 44 200
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Naatrium mg/l 7.7 200
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Sulfaat mg/l 31 250
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kloriid mg/l 26 250
7 juuni 2017 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Fluoriid mg/l 0.9 1.5
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Naatrium mg/l 8.9 200
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Nitraat mg/l <1 50
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kloriid mg/l 28 250
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Sulfaat mg/l 37 250
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 85 200
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Mangaan µg/l 19 50
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Alumiinium µg/l <10 200
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 56 ebaloomulike muutusteta
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Arseen µg/l <0.2 10
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Seleen µg/l <1.0 10
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kroom µg/l <0.4 50
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Plii µg/l 0.4 10
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
3 november 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kloriid mg/l 26 250
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l <20 200
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Sulfaat mg/l 34 250
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU 1.0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2016 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Naatrium mg/l 9.0 200
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l <20 200
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Mangaan µg/l 15 50
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 november 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kloriid mg/l 24 250
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Sulfaat mg/l 33 250
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 80 200
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Naatrium mg/l 8.9 200
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
6 mai 2015 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l <20 200
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Mangaan µg/l 30 50
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
27 november 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Sulfaat mg/l 34.0 250
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Raud µg/l 79 200
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Naatrium mg/l 8.4 200
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 534 2500
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Kloriid mg/l 26.1 250
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2014 Aravu küla korterelamu Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0