TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 81 200
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 10 50
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 140 200
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 11 50
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.2
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 145 200
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 12 50
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 410 2500
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.4
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.13 0.50
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 125 200
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.6
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
24 november 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1