TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
33 proovivõttu (lehekülg 1/4)
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 120 200
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 11 50
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
13 detsember 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 223 ebaloomulike muutusteta
13 detsember 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 52.0 200
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l <3 250
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 15 250
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 130 200
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 2.2
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Boor mg/l 0.51 1.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Vask mg/l <0.001 2.0
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 10.7 50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.69 1.5
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
28 november 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 422 2500
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 81 200
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Jõekääru TH nr 506 Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 10 50
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 140 200
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 september 2017 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0