TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Patika elurajoon
Aadressid
  • Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
44 proovivõttu (lehekülg 1/5)
09. märts 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.46
Raud µg/l 125 200
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 418 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l 11 50
09. märts 2021 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. oktoober 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.6
Mangaan µg/l 10 50
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
Raud µg/l 100 200
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.1
26. oktoober 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 115 ebaloomulike muutusteta
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27. mai 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Nitraat mg/l <0.45 50
Raud µg/l 97 200
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.01
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 48.4 200
Fluoriid mg/l 0.90 1.5
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Kloriid mg/l 13 250
Sulfaat mg/l <3 250
Plii µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <1.0 10
Boor mg/l 0.555 1.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Mangaan µg/l 8.9 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Vask mg/l <0.001 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Alumiinium µg/l <5.0 200
Tsüaniid µg/l <3 50
21. jaanuar 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
21. jaanuar 2020 Kuremäe VP väljuv Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Mangaan µg/l 8 50
Raud µg/l 42 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.21
17. september 2019 Jõekääru tee TH nr 1 Patika küla, Rae vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 402 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l 120 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 12 50