TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pikkjärve küla veevärk
Aadressid
  • Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 855 2500
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuli 2020 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 92 ebaloomulike muutusteta
25 juuli 2019 Pikkjärve pumpla, Asulatee 5, pärast veepuhastust Pikkjärve asulatee 5, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.73 0.50
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 871 2500
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 juuli 2019 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 9.5
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 895 2500
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 28 200
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 juuli 2018 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 77 200
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.3 0.50
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 920 2500
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 juuli 2017 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 august 2016 Pikkjärve pumpla, Asulatee 5, pärast veepuhastust Pikkjärve asulatee 5, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23 august 2016 Pikkjärve pumpla, Asulatee 5, pärast veepuhastust Pikkjärve asulatee 5, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.88 0.50
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 1.6 0.50
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 902 2500
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Pikkjärve, maja 4-7, Pikkjärve küla Pikkjärve asulatee 4, Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.38 0.50
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 854 2500
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 45 250
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 25.4 200
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.1 0.5
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 5.8 50
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 54 250
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 41 200
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 23 50
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.1 10
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 2.3 10
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.1 50
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l 1.6 20
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
28 juuli 2015 Pikkjärve 4 Pikkjärve küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50