TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kulina küla veevärk
Aadressid
  • Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.57
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.18 6.5 kuni 9.5
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.2
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2018 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.53 6.5 kuni 9.5
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.5
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l 0.3 1.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 133.6 200
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.3 10
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 10.7 250
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.95 6.5 kuni 9.5
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.9
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l <0.1 1.5
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 15 50
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 19 250
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2016 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9.8
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
15 oktoober 2015 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 november 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm <0.5 2500
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 587
11 detsember 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 november 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 14 0
31 oktoober 2013 Kulina lasteaed Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0