TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kadila küla veevärk
Aadressid
  • Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 detsember 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.73
6 november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
11 jaanuar 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 6 0
29 november 2017 Kadila raamatukogu Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2017 Kadila raamatukogu Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Kadila raamatukogu Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
16 november 2017 Kadila raamatukogu pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
16 november 2017 Kadila raamatukogu Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Kadila raamatukogu Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Kadila raamatukogu Ammoonium mg/l <0.08 0.50
16 november 2017 Kadila raamatukogu Elektrijuhtivus μS/cm 651 2500
16 november 2017 Kadila raamatukogu Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Fluoriid mg/l 0.31 1.5
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Hägusus (NTU) NTU 0.92
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kloriid mg/l 8.5 250
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Sulfaat mg/l 16.2 250
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Mangaan µg/l <30 50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Nitraat mg/l 31.2 50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Nitrit mg/l <0.004 0.5
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Oksüdeeritavus mg/l O2 0.87 5.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Raud µg/l 136 200
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Endriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Aldriin µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Malatioon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Triallaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Alumiinium µg/l <10 200
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Tsüaniid µg/l <3.0 50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Benseen µg/l <0.1 1.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Trihalometaanide summa µg/l <1 100
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Naatrium mg/l 2.8 200
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kaadmium µg/l <0.05 5.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Seleen µg/l <1.0 10
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Nikkel µg/l 1.2 20
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Kroom µg/l <0.4 50
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Plii µg/l 0.5 10
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Antimon µg/l <0.1 5.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Arseen µg/l <0.2 10
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Boor mg/l <0.06 1.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 detsember 2016 Kadila raamatukogu Vask mg/l <0.01 2.0
5 november 2015 Kadila Põllumajanduse OÜ hoone Kuuse tn 3-1, 46605 Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2015 Kadila Põllumajanduse OÜ hoone Kuuse tn 3-1, 46605 Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2015 Kadila Põllumajanduse OÜ hoone Kuuse tn 3-1, 46605 Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.9
15 oktoober 2015 Kadila raamatukogu Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Hägusus (NTU) NTU 641
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Elektrijuhtivus μS/cm <0.5 2500
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Ammoonium mg/l <0.08 0.50
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
30 oktoober 2014 Kadila raamatukogu Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3