TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kadila küla veevärk
Aadressid
  • Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. oktoober 2020 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
23. oktoober 2019 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.54
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 89 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
01. august 2019 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 20.1 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
05. detsember 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. november 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.45 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Hägusus (NTU) NTU 1.73
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 8 0
11. jaanuar 2018 Kadila küla veevärk Kadila küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 6 0
29. november 2017 Kadila raamatukogu
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. november 2017 Kadila raamatukogu
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 651 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
13. detsember 2016 Kadila raamatukogu
Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
Fluoriid mg/l 0.31 1.5
Hägusus (NTU) NTU 0.92
Kloriid mg/l 8.5 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 16.2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Nitraat mg/l 31.2 50
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.87 5.0
pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 136 200
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13. detsember 2016 Kadila raamatukogu
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3.0 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 2.8 200
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l 1.2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Boor mg/l <0.06 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.01 2.0