TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kakumäe küla veevärk
Aadressid
  • Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. oktoober 2020 Ringi 6, elamu Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.7
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500
01. august 2019 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 24.8 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
01. august 2019 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
31. juuli 2019 Ringi 16 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.8
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.9
pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.4
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13. detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 42 250
Raud µg/l <100 200
pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 641 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.47 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l 9.9 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 12.7 250
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Fluoriid mg/l 0.53 1.5
13. detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3.0 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Naatrium mg/l 5.5 200
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l 1.8 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Boor mg/l <0.06 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.01 2.0
15. oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
30. oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm <0.5 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Hägusus (NTU) NTU 651
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5