TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kakumäe küla veevärk
Aadressid
  • Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.9
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2018 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.4
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
16 november 2017 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 42 250
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 641 2500
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.47 5.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 9.9 50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 12.7 250
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.53 1.5
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3.0 50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 5.5 200
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 1.8 20
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.2 10
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
13 detsember 2016 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 oktoober 2015 Kodukaku 5, Kakumäe Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm <0.5 2500
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 651
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
11 detsember 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 november 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 632 2500
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
31 oktoober 2013 Ind-elamu nr 2 Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.29 6.5 kuni 9.5