TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rohtla/Lootsi piirkond
Aadressid
  • Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
53 proovivõttu (lehekülg 1/6)
25. mai 2021 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Fluoriid mg/l 0.51 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 491 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Kloriid mg/l 45 250
Sulfaat mg/l 4 250
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Plii µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.2 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Mangaan µg/l 4.8 50
Nikkel µg/l <2.0 20
Kroom µg/l <0.3 50
Alumiinium µg/l 18.4 200
Boor mg/l 0.311 1.0
Naatrium mg/l 37.4 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Nitraat mg/l 0.94 50
Raud µg/l 57 200
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Seleen µg/l <2.0 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
25. mai 2021 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25. mai 2021 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
17. veebruar 2021 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Hägusus (NTU) NTU 8.6
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.78
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Raud µg/l 115 200
Mangaan µg/l <10 50
16. juuni 2020 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16. juuni 2020 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.71
Naatrium mg/l 47.1 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 6 250
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
Kloriid mg/l 43 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Raud µg/l 150 200
Hägusus (NTU) NTU 17
Nitraat mg/l 0.71 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Boor mg/l 0.285 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Mangaan µg/l 14.6 50
Fluoriid mg/l 0.59 1.5
Alumiinium µg/l 76.9 200
16. juuni 2020 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
22. jaanuar 2020 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 14 50
Raud µg/l 53 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.42
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 3.2
22. jaanuar 2020 Rohtla VTJ Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
17. september 2019 Kurekella RVP juures TH nr 413 Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <5 50
Raud µg/l 15 200
Elektrijuhtivus μS/cm 497 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2