TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pikavere kool
Aadressid
  • Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Raasiku Vallavalitsus
Aadress
75201 Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
Telefon
607 0348
Veebiaadress
E-post
raasiku.vald@raasiku.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
7 proovivõttu
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 2.1 200
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 38 250
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 4.0 5.0
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 mai 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 12 200
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 642 2500
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 24 200
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 17
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 märts 2019 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 156 ebaloomulike muutusteta
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 5.5 200
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 8 50
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 3.0
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 710 200
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 24 250
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2018 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1 20
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.8
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 7.0 50
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Vask mg/l <0.001 2.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 18
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.70 1.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 740 200
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.18 0.50
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 20 250
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 17 250
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.2 10
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.4 50
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1 10
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 40.6 200
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 detsember 2016 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Raud µg/l 405 200
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 2.5
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 33.0 200
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 12 250
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
6 november 2012 Pikavere Lasteaed-Algkool Pikavere küla, Raasiku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0