TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tallinna TKK teenusmajanduse instituudi veevärk
Aadressid
  • Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress
Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6664500
Veebiaadress
https://www.tktk.ee/
E-post
tktk@tktk.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
08. september 2020 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Raud µg/l 108 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Hägusus (NTU) NTU 1.29
Ammoonium mg/l 0.031 0.50
08. september 2020 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. oktoober 2019 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
17. september 2019 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. september 2019 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 597 2500
Raud µg/l 80 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Hägusus (NTU) NTU 0.63
Ammoonium mg/l 0.122 0.50
17. september 2019 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
beeta-Endosulfaan µg/l <0.001 0.1
heksaklorotsükloheksaan, beeta µg/l <0.0005 0.1
Bifentriin μg/l <0.01 0.1
Boskaliid µg/l <0.001 0.1
Heksaklorotsükloheksaan, delta µg/l <0.0001 0.1
Deltametriin μg/l <0.02 0.1
Diklobeniil μg/l <0.005 0.1
Diklorofoss μg/l <0.0003 0.1
Dikofool µg/l <0.001 0.1
Dimetakloor µg/l <0.005 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l <0.001 0.1
Endriin µg/l <0.001 0.1
Epoksikonasool µg/l <0.01 0.1
heksaklorotsükloheksaan, epsilon μg/l <0.001 0.1
Fenitrotioon μg/l <0.01 0.1
Fenpropatriin μg/l <0.005 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.01 0.1
Fenpropimorf µg/l <0.02 0.1
Fenvaleraat μg/l <0.01 0.1
Flutsütrinaat μg/l <0.01 0.1
Fosfamidoon μg/l <0.01 0.1
heksaklorotsükloheksaan, gamma µg/l <0.0001 0.1
gamma-klordaan μg/l <0.005 0.1
Heksaklorobutadieen μg/l <0.005 0.1
Heptakloor µg/l <0.0001 0.03
Heptakloor-eksoepoksiid μg/l <0.0001 0.1
Heptakloor-endoepoksiid μg/l <0.0004 0.1
Isobensaan µg/l <0.005 0.1
Isodriin µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.001 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l <0.02 0.1
Kloorpürifoss µg/l <0.001 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.005 0.1
krimidiin μg/l <0.01 0.1
Kvintoseen μg/l <0.005 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.01 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.01 0.1
Metamitroon μg/l <0.02 0.1
Metasakloor µg/l <0.005 0.1
Metoksükloor µg/l <0.005 0.1
Metolakloor μg/l <0.005 0.1
Metribusiin µg/l <0.01 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l <0.01 0.1
metüül-Primifoss μg/l <0.002 0.1
Mireks μg/l <0.005 0.1
o,p-DDD µg/l <0.001 0.1
o,p-DDE µg/l <0.001 0.1
o,p-DDT µg/l <0.0025 0.1
oksüklordaan μg/l <0.005 0.1
p,p-DDD µg/l <0.0025 0.1
p,p-DDE µg/l <0.001 0.1
p,p-DDT µg/l <0.0025 0.1
Permetriin μg/l <0.01 0.1
Prometriin μg/l <0.005 0.1
Propasiin μg/l <0.01 0.1
Propikonasool µg/l <0.01 0.1
Protiokonasool-destio µg/l <0.01 0.1
Sebutüülasiin μg/l <0.02 0.1
Simasiin µg/l <0.01 0.1
tau-Fluvalinaat μg/l <0.02 0.1
Tebukonasool µg/l <0.01 0.1
Terbutriin μg/l <0.002 0.1
Terbutüülasiin μg/l <0.01 0.1
Triallaat µg/l <0.005 0.1
Trifluraliin µg/l <0.001 0.1
Tsüflutriin μg/l <0.02 0.1
Tsübutriin μg/l <0.0001 0.1
Tsüanasiin µg/l <0.01 0.1
Dieldriin µg/l <0.001 0.03
Tsüpermetriin μg/l <0.0004 0.1
Atrasiin µg/l <0.01 0.1
alfa-klordaan μg/l <0.01 0.1
heksaklorotsükloheksaan, alfa µg/l <0.0001 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l <0.0003 0.1
Aldriin µg/l <0.001 0.03
Alakloor µg/l <0.01 0.1
Aklonifeen µg/l <0.001 0.1
2,4-D 2-etüülheksüülester μg/l <0.005 0.1
Pentaklorobenseen µg/l <0.0001 0.1
12. september 2019 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Sulfaat mg/l 12.4 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
12. september 2019 Tallinna TKK teenusmajanduse instituudi kohvik Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
02. oktoober 2018 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2018 Mõdriku söökla köök Tiigivahe tee 2, 46609 Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Raud µg/l 116 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Hägusus (tarbija hinnang) 0.93 tarbijale vastuvõetav. ebaharilike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.163 0.50