TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kehra linna veevärk
Aadressid
  • Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Telefon
+372 6085564
Veebiaadress
E-post
velko@velko.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
87 proovivõttu (lehekülg 1/9)
20. november 2020 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l 0.39 0.50
Raud µg/l 23 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
20. november 2020 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2020 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Raud µg/l 26 200
26. august 2020 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
26. august 2020 Raja põik 1 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. mai 2020 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
29. mai 2020 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. mai 2020 Lasteaed Lastetare Laste tn 8, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29. mai 2020 Lasteaed Lastetare Laste tn 8, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29. mai 2020 Lasteaed Lastetare Laste tn 8, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 607 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitrit mg/l <0.010 0.5
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Nitraat mg/l 0.67 50
Sulfaat mg/l 12 250
Raud µg/l 130 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Plii µg/l 2.2 10
Seleen µg/l <1.0 10
Boor mg/l 0.852 1.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kloriid mg/l 46 250
Arseen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Mangaan µg/l 5.0 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Vask mg/l 0.005 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Alumiinium µg/l <5.0 200
Naatrium mg/l 57.1 200
Fluoriid mg/l 0.91 1.5
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50