TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kehra linna veevärk
Aadressid
  • Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VELKO AV
Aadress
Kreutzwaldi 6, Kehra,
Telefon
+372 6085548
Veebiaadress
E-post
velko@velko.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
66 proovivõttu (lehekülg 1/7)
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 604 2500
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Raud µg/l 29 200
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Raud µg/l 22 200
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 34 ebaloomulike muutusteta
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2018 Kehra RVPJ Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Raud µg/l 50 200
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 mai 2018 Lasteaed Lepatriinu Kose mnt 36, Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.99 1.5
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kloriid mg/l 50 250
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.56 5.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Raud µg/l 125 200
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Nitraat mg/l 0.84 50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Boor mg/l 0.86 1.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Vask mg/l 0.007 2.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Mangaan µg/l 1.5 50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 12 250
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Plii µg/l 2.4 10
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Naatrium mg/l 61.0 200
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 87 ebaloomulike muutusteta
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2018 VTJ Lastetare, Laste tn 6 Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 november 2017 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 november 2017 Kehra Gümnaasium Kreutzwaldi 4, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0