TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lagedi piirkond
Aadressid
  • Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
70 proovivõttu (lehekülg 1/7)
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 12 200
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
20 juuni 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Naatrium mg/l 38.6 200
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.2 50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Plii µg/l 0.6 10
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Antimon µg/l 0.2 5.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 5 250
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kloriid mg/l 40 250
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 20 200
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Nitraat mg/l 1.1 50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Boor mg/l 0.12 1.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Vask mg/l 0.015 2.0
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l <2.0 50
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.40 1.5
7 märts 2019 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
13 detsember 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
13 detsember 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 6 50
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 26 200
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 23 50
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 492 2500
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.29 0.50
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 27 200
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 82 ebaloomulike muutusteta
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuli 2018 Tööstuse VTJ Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
3 juuli 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2018 Lagedi Keskusehoone Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0