TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Moora küla veevärk
Aadressid
  • Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <20 200
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.8
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.1 1.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <10 50
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 7.5 200
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 14 50
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 35 250
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 43 250
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <20 200
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.3 10
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.003 2.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
11 aprill 2018 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 670 2500
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.11 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2017 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 636 2500
14 aprill 2016 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 671 2500
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Moora küla veevärk Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
8 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
1 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 0.06 200
1 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 september 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja peale filtrit Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.3
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5 Kvaliteediklass I: 6.5-9.5 Kvaliteediklass II: 6.5-9.5 Kvaliteediklass III: 6.5-9.5
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010 Kvaliteediklass I: 0.010 Kvaliteediklass II: 0.010 Kvaliteediklass III: 0.010
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Magneesium mg/l 22.8
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 275 200 Kvaliteediklass I: 200 Kvaliteediklass II: 1000 Kvaliteediklass III: 10000
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.3 10 Kvaliteediklass I: 10 Kvaliteediklass II: 10 Kvaliteediklass III: 10
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 7.1 200 Kvaliteediklass I: 200 Kvaliteediklass II: 200 Kvaliteediklass III: 350
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50 Kvaliteediklass I: 50 Kvaliteediklass II: 50 Kvaliteediklass III: 50
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ühealuselised fenoolid µg/l <0.50
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 40 200
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0 Kvaliteediklass I: 1 Kvaliteediklass II: 1 Kvaliteediklass III: 2
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 353.9
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kuivjääk mg/l 445
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 3.2 50 Kvaliteediklass I: 50 Kvaliteediklass II: 50 Kvaliteediklass III: 50
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 10.6 Kvaliteediklass I: 1.5 Kvaliteediklass II: 2.0 Kvaliteediklass III: 3.0
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.56 5.0 Kvaliteediklass I: 5 Kvaliteediklass II: 5 Kvaliteediklass III: 5
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.02 0.50 Kvaliteediklass I: 0.5 Kvaliteediklass II: 1.5 Kvaliteediklass III: 2
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l 0.007 0.5 Kvaliteediklass I: 0.5 Kvaliteediklass II: 0.5 Kvaliteediklass III: 1.0
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 5.8
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 11 250 Kvaliteediklass I: 250 Kvaliteediklass II: 250 Kvaliteediklass III: 350
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.17 1.5 Kvaliteediklass I: 1.5 Kvaliteediklass II: 1.7 Kvaliteediklass III: 4.0
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500 Kvaliteediklass I: 2500 Kvaliteediklass II: 2500 Kvaliteediklass III: 2500
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 49 250 Kvaliteediklass I: 250 Kvaliteediklass II: 250 Kvaliteediklass III: 350
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.6 10 Kvaliteediklass I: 10 Kvaliteediklass II: 10 Kvaliteediklass III: 10
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.3 5.0 Kvaliteediklass I: 5 Kvaliteediklass II: 5 Kvaliteediklass III: 5
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Baarium mg/l 0.10 Kvaliteediklass I: 1 Kvaliteediklass II: 2 Kvaliteediklass III: 4
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l 0.4 50 Kvaliteediklass I: 50 Kvaliteediklass II: 50 Kvaliteediklass III: 50
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l 0.6 20 Kvaliteediklass I: 20 Kvaliteediklass II: 20 Kvaliteediklass III: 20
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 33 50 Kvaliteediklass I: 50 Kvaliteediklass II: 100 Kvaliteediklass III: 200
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10 Kvaliteediklass I: 10 Kvaliteediklass II: 10 Kvaliteediklass III: 10
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0 Kvaliteediklass I: 1 Kvaliteediklass II: 1 Kvaliteediklass III: 1
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0 Kvaliteediklass I: 5 Kvaliteediklass II: 5 Kvaliteediklass III: 5
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaalium mg/l <4
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaltsium mg/l 92.2
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0 Kvaliteediklass I: 1 Kvaliteediklass II: 1 Kvaliteediklass III: 1
17 mai 2014 Moora p/k 52526 pumbamaja Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0 Kvaliteediklass I: 2 Kvaliteediklass II: 2 Kvaliteediklass III: 2