TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Põlula kooli veevärk
Aadressid
  • Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vinni Vallavalitsus
Aadress
Tartu mnt 2, 46603 Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
325 8650
Veebiaadress
E-post
vallavalitsus@vinnivald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.6
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 689 2500
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.07 1.0
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
27 september 2018 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 726 2500
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
1 november 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 aprill 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.014 0.10
18 aprill 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l <27
18 aprill 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l <16
18 aprill 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.015
18 aprill 2017 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.003
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 6.98 6.5 kuni 9.5
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.95
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 739 2500
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.014 2.0
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.2 10
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
22 november 2016 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
15 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 32 50
15 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.04 0.50
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 645 2500
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.6
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 30 200
6 oktoober 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 143 50
9 veebruar 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
9 veebruar 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2015 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2014 Põlula kooli köök Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 64 50