TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tallinna Lennujaama Kärdla Allüksus
Aadressid
  • Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Lennujaam Kärdla allüksus
Aadress
Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Telefon
4631003
Veebiaadress
E-post
allan.mall@tel.aero
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 96 200
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 12 200
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 742 2500
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.27 6.5 kuni 9.5
26 aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2017 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 20 200
9 märts 2017 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2017 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2017 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 7.13 6.5 kuni 9.5
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 27 200
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kloriid mg/l 19 250
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.75 5.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 680 2500
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Boor mg/l 0.09 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitraat mg/l <0.45 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Fluoriid mg/l 0.43 1.5
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Sulfaat mg/l 50 250
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Arseen µg/l <0.2 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Plii µg/l <0.1 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kroom µg/l <0.4 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l <5 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Seleen µg/l <1.0 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Vask mg/l <0.01 2.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Naatrium mg/l 16.4 200
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Arseen µg/l <0.2 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Benso(a)püreen µg/l <.001 0.010
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Kroom µg/l <0.4 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mangaan µg/l <5 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitraat mg/l <0.45 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Plii µg/l <0.1 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Seleen µg/l <1.0 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Trihalometaanide summa µg/l <01 100
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Vask mg/l <0.01 2.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Boor mg/l 0.09 1.0
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Fluoriid mg/l 0.43 1.5
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Naatrium mg/l 16.4 200
26 mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Sulfaat mg/l 50 250
24 märts 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond pH pH ühik 6.95 6.5 kuni 9.5
24 märts 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
24 märts 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 734 2500
4 veebruar 2015 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Raud µg/l 199 200
4 veebruar 2015 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 veebruar 2015 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 veebruar 2015 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2014 Kontrollkraan baaris (Kärdla lennujaam) Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2014 Kontrollkraan baaris (Kärdla lennujaam) Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 november 2014 Kontrollkraan baaris (Kärdla lennujaam) Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0