TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tallinna Lennujaama Kärdla Allüksus
Aadressid
  • Kärdla lennuväli, Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Lennujaam Kärdla allüksus
Aadress
Lennujaama tee 12, 11101 Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Telefon
4631003
Veebiaadress
E-post
allan.mall@tel.aero
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
01. juuli 2019 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.19 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 96 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2018 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Raud µg/l 12 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 742 2500
pH pH ühik 7.27 6.5 kuni 9.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. märts 2017 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Raud µg/l 20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
pH pH ühik 7.13 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 27 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1
Kloriid mg/l 19 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.75 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 680 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
26. mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
26. mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.09 1.0
Nitraat mg/l <0.45 50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Fluoriid mg/l 0.43 1.5
Sulfaat mg/l 50 250
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l <5 50
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
Naatrium mg/l 16.4 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
26. mai 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
Benso(a)püreen µg/l <.001 0.010
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Kroom µg/l <0.4 50
Mangaan µg/l <5 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Nitraat mg/l <0.45 50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Plii µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <1.0 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <01 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l <0.01 2.0
Boor mg/l 0.09 1.0
Fluoriid mg/l 0.43 1.5
Naatrium mg/l 16.4 200
Sulfaat mg/l 50 250
24. märts 2016 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
pH pH ühik 6.95 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 734 2500
04. veebruar 2015 Lennujaama kontrollkraan õppeklassis Hiiessaare küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Raud µg/l 199 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. november 2014 Kontrollkraan baaris (Kärdla lennujaam)
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0