TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vodja mõisa veevärk
Aadressid
  • Viisu küla, Paide linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rocca al Mare Kooli AS
Aadress
Vabaõhumuuseumi tee 8, Tallinn
Telefon
+372 6507806
Veebiaadress
E-post
post@ramkool.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Raud µg/l 25 200
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 mai 2018 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Naatrium mg/l 5.6 200
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Mangaan µg/l <5 50
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Sulfaat mg/l 31 250
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Fluoriid mg/l 0.17 1.5
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Nitraat mg/l 10.1 50
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Raud µg/l 28 200
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kloriid mg/l 12 250
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Naatrium mg/l 2.9 200
8 detsember 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Mangaan µg/l <5 50
8 detsember 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Sulfaat mg/l 27 250
8 detsember 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kloriid mg/l 6.0 250
8 detsember 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Endriin µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Naatrium mg/l 4.5 200
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Benseen µg/l <0.1 1.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Tsüaniid µg/l <3 50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Alumiinium µg/l <10 200
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Boor mg/l <0.06 1.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Nitraat mg/l 7.8 50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Raud µg/l 10 200
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Ammoonium mg/l <0.02 0.50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kloriid mg/l 9 250
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Fluoriid mg/l 0.16 1.5
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Sulfaat mg/l 27 250
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Arseen µg/l <0.2 10
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Antimon µg/l <0.1 5.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Plii µg/l 0.6 10
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kroom µg/l <0.4 50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Nikkel µg/l <1.0 20
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Mangaan µg/l <5 50
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Seleen µg/l <1.0 10
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Kaadmium µg/l <0.05 5.0
19 oktoober 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Vask mg/l 0.01 2.0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Raud µg/l 14 200
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Ammoonium mg/l <0.02 0.50
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elektrijuhtivus μS/cm 643 2500
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
11 mai 2016 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Sulfaat mg/l 27 250
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Hägusus (NTU) NTU <1.0
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Ammoonium mg/l <0.02 0.50
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn Elektrijuhtivus μS/cm 635 2500
27 august 2014 Vodja (mõisa)kool Viisu küla, Paide linn pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5