TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Porkuni küla (Mäe 6) veevärk
Aadressid
  • Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamsalu Vesi AS
Aadress
Tehnika 2, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3230333
Veebiaadress
E-post
tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 43 200
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 22 250
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 591 2500
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 1.25 1.5
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 11.1 250
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.67 5.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.9
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l <0.001 2.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 123.7 200
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l 30 200
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
9 august 2018 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 6.95 6.5 kuni 9.5
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.2
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2017 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.33 6.5 kuni 9.5
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.6
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 110 200
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
23 august 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
16 veebruar 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 veebruar 2016 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 4.8
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.21 6.5 kuni 9.5
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 august 2015 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.9
12 november 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 november 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 november 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
14 august 2014 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.26 6.5 kuni 9.5
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
8 august 2013 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.0
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.1
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2012 Porkuni küla pumbajaam Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5