TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Arbavere Puhkekeskuse veevärk
Aadressid
  • Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ
Aadress
45206 Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 3293636
Veebiaadress
http://www.arbavere.ee/
E-post
info@arbavere.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2018 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.69 1.0
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 august 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.25 0.50
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2.1
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.9
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.68 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
20 juuni 2017 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.001 2.0
28 juuli 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
28 juuli 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.6
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 538 200
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 11 250
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.5
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 9.4 250
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 15.6 200
16 juuni 2016 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 november 2015 Puhkekeskuse köök Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0