TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Põhikool
Aadress
Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Telefon
671 3335
Veebiaadress
E-post
admin@vask.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 678 2500
Raud µg/l 53 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2.0
29. oktoober 2020 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10. oktoober 2019 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 84.2 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l 13 250
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 682 2500
Kloriid mg/l 101 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l 52 200
Hägusus (NTU) NTU 1.0
Nitraat mg/l <0.45 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Boor mg/l 0.626 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.002 2.0
Mangaan µg/l 20.6 50
Fluoriid mg/l 1.49 1.5
Alumiinium µg/l 20.8 200
30. oktoober 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 1.28 1.5
15. mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 657 2500
Fluoriid mg/l 1.6 1.5
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Raud µg/l 37 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
26. mai 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
26. aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 794 2500
Fluoriid mg/l 1.6 1.5
Ammoonium mg/l 0.3 0.50
Raud µg/l 48 200
Hägusus (NTU) NTU 1.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9