TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vasalemma Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Lemmaru küla, Vasalemma vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Vasalemma Põhikool
Aadress
Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Telefon
671 3335
Veebiaadress
E-post
admin@vask.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
30 oktoober 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.28 1.5
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 657 2500
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Raud µg/l 37 200
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2018 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
26 mai 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 794 2500
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.3 0.50
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Raud µg/l 48 200
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.7
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
26 aprill 2017 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
20 september 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
30 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Raud µg/l 72 200
30 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.7 1.5
20 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Raud µg/l 315 200
20 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.51 1.5
8 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Ra-226 mBq/l 0.012
8 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Ra-228 mBq/l 0.024
8 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.036 0.10
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 10
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 24
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Raud µg/l 915 200
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.4 0.50
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1987 2500
7 juuni 2016 Vasalemma Põhikool Lemmaru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5