TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Altia Eesti AS veevärk
Aadressid
  • Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Altia Eesti AS
Aadress
Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6712000
Veebiaadress
E-post
info@altia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Väävelvesinik mg/l <0.005
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Magneesium mg/l <2.0
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.05
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 19 250
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud Fe 2+ μg/l 23
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud µg/l 31 200
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud µg/l 23 200
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
24 august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 72 ebaloomulike muutusteta
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nitraat mg/l 1.8 50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU 1.9
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud µg/l 12 200
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l 0.02 0.50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 92 250
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.61 1.5
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 23 250
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Vask mg/l <0.01 2.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 97.9 200
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l 5 200
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.06 1.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.2 10
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.4 50
9 august 2016 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nikkel µg/l 1.1 20
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kroom µg/l <0.1 50
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 501 2500
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 20 250
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kaltsium mg/l <5.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 111.2 200
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Magneesium mg/l <2.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Vask mg/l <0.01 2.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.62 1.5
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 99 250
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.10 1.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud µg/l 12 200
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Raud Fe 2+ μg/l 12
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.04
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Nikkel µg/l 0.4 20
21 aprill 2015 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond Mangaan µg/l <5 50