TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Altia Eesti AS veevärk
Aadressid
  • Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Altia Eesti AS
Aadress
Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6712000
Veebiaadress
E-post
info@altia.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.02
Väävelvesinik mg/l <0.005
Kaltsium mg/l <5.0
Magneesium mg/l <2.0
Mangaan µg/l <5 50
Sulfaat mg/l 20 250
pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Raud Fe 2+ μg/l 10
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Raud µg/l 25 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2.0
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.02
Väävelvesinik mg/l <0.005
Kaltsium mg/l <5.0
Magneesium mg/l <2.0
Mangaan µg/l <5 50
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 13 2500
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Raud Fe 2+ μg/l 13
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Raud µg/l 21 200
Hägusus (NTU) NTU <0.010
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2.0
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 132 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
09. oktoober 2020 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 110 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. september 2019 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Efektiivdoos mSv/aastas <0.011 0.10
Ra-226 mBq/l <0.003
Ra-228 mBq/l <0.02
11. september 2019 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 40 200
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
11. september 2019 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
12. september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Väävelvesinik mg/l <0.005
Magneesium mg/l <2.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.05
Sulfaat mg/l 19 250
Mangaan µg/l <5 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud Fe 2+ μg/l 23
Raud µg/l 31 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12. september 2018 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2017 Tootmistsehh Laabi küla, Harku vald, Harju maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0